Skip to main content

Tagel blond redad

1149 kr

Traditionellt stoppningsmaterial till möbler. Tagel som är redat har genomgått en process som gör att det blir lockigt och spänstigt. Tagel blond består av en blandning av svanshår från häst och boskap. Tagel används oftast som överstoppning, krollsplint används som grundstoppning.
Säljs per kg.

På fabriken i Tyskland genomgår taglet en 2 timmars ångbehandling i 120° C, för att säkerställa att det är fritt från mal och liknande. Tagel i öppen säck skall lagras svalt och i max 3 månader.

5 i lager

5 i lager